Me

petek, 07. junij 2013

The Sun Is Going Down

Sleeping. I can not sleep. Are you sleeping? You are sleeping. Silence and radiator leaks. Wet towel and a small puddle. Tick-tock like time, that is still available fades away. Excessive thinking is. . . overkill. My thoughts are far away. . . With comfy, with well-known, with beloved. They should be with risk factors, allowable dose. . . with literature. A day without getaways, at least those imaginary ones is a blank one. Is boring. Is it even worth anything ? Someone just rang at the door, it's 2 am. I almost peed myself! My heart  is racing. I was deep in my thoughts. . . I lower the shutters, I have a strange feeling. I don't open the doors, I'm not expecting anyone, ah Life in the apartment building. I collect my thoughts, withdraw my breath, I think. So ... I continue.

With Love, Neja
Spati . Ne morem spati. Spiš? Spiš. Tišina in puščanje radiatorja. Mokra brisača in majhna luža. Tik-tak kot bledi in izginja čas, ki je še na voljo . Prekomerno razmišljanje je . . . pretiravanje. Moje misli so daleč . . . Pri  udobnem, pri znanem, pri ljubem. Morale bi biti pri dejavnikih tveganja, pri sprejemljivem vnosu. . .pri literaturi. Dan brez potepov, vsaj tistih v mislih, je prazen. Je dolgočasen. Je sploh česa vreden?  Nekdo je ravno pozvonil pri vratih. 2 zjutraj je. Skoraj mi je ušlo! Srce mi divje razbija. Bila sem globoko zatopljena v svoje misli. Spustim rolete, čuden občutek imam. Ne odprem, nikogar ne pričakujem,  ah življenje v bloku. Zberem misli, posrkam vdih, razmislim. Torej... nadaljujem.

Z ljubeznijo, Neja