Me

četrtek, 14. marec 2013

Ginger tea & Tracy Chapman

What? It's snowing, again!? Na - a! Okay, then ... hmmm .. then, yes then I'll read a book, listen to music, paint my nails, light a candle and eat cookies. Eh, the hell with everything! Teas are something for my soul. If you are not tea-person, then you probably really can not understand what is the point. It's just colored water right? And if you drink it without sugar (like me), then it gets even more boring, right? NO! I drink it because I associate it with peace. The ritual of preparing and drinking tea, is so calming.  I am slowly building a tower of little tea boxes at home .. hmm, maybe I really have too many of them.

Ginger is very healthy and the first time I prepared this tea, it was so good that I prepared it again this week. Great aroma of cinnamon and cloves, and slightly spicy taste of ginger. Just boil water, remove, add all three ingredients and leave for 10 minutes. Then it is best to at least remove the ginger, otherwise the  taste will be too intense.

I can not believe how this one song gets to me each time I listen to it, I could cry at 1:15. Tracy ... My God, what a woman with such a big heart! And her sincere smile! Why can't we have more people like her in this world? Did you know that she started playing guitar and writing songs when she was eight years old!?? Impressive activist and her concern for human rights can be seen in the song "Talkin '' Bout a Revolution". People like her  are my role models.

With tears in my eyes, I wish you a nice evening.

With love, Neja
Kaj?? Spet sneži? Na-a! Okej, potem pa...hmmm..potem pa, ja potem bom brala knjigo, poslušala musko, lakirala nohte, prižgala svečko in jedla piškote. Eh, k vragu vse skupaj! Čaji so nekaj za mojo dušo. Če nisi čaj-oseba, potem verjetno res ne moreš razumeti v čemu je poanta. Saj je samo obarvana voda kajne? In če ga piješ brez sladkorja (kot jaz), potem je vse skupaj še bolj dolgočasno, kajne? NE! Pijem ga zato, ker me asociira na mir. Obred priprave in pitje čaja, deluje popolnoma pomirjujoče. Doma počasi gradim stolp iz vseh čajnih škatlic..hmm, mogoče jih imam res preveč.

Ingver je zelo zdrav in ko sem prvič pripravila ta čaj, mi je bil tako všeč, da sem ga ta teden še enkrat. Super aroma po cimetu in klinčkih, in rahlo pekoč okus ingverja. Samo zavrite vodo, odstavite, dodajte sestavine in počakajte 10 minut. Potem pa je najboljše, da vsaj ingver odstranite, ker bo drugače okus preveč intenziven.

Ne morem verjeti, kako me tale song vsakič prevzame, na 1:15 bi lahko zajokala. Tracy... Moj bog, kako srčna ženska! In njen iskren nasmeh! Zakaj ni več TAKIH oseb na temu svetu? Ste vedeli, da je začela igrati kitaro in pisati pesmi že pri osmih letih!??? Občudovanja vredna aktivistka in njena skrb za človeške pravice se vidi v pesmi "Talkin' 'Bout a Revolution". Take osebe so moji vzorniki.

S solzami v očeh, vam želim lep večer.

Z ljubeznijo, Neja

Tracy Chapman - Baby Can I Hold You 
Sorry
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like sorry like sorry

Forgive me
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like forgive me forgive me

But you can say baby
Baby can I hold you tonight
Maybe if I told you the right words
At the right time you'd be mine

I love you
Is all that you can't say
Years gone by and still
Words don't come easily
Like I love you I love you


ponedeljek, 04. marec 2013

I feel / Čutim

We are here to create. That we in words, pictures, designs,  ... show what we feel. To speak. To make a mirror image of the emotions that drive us. It seems to me that some people have  this door immediately open. They instinctively feel the desire to create. Some have to look a little harder to find the key. We are here to listen to ourselves, not everyone who comes along when we walk on  the path of life. We shouldn't  give as much emphasis on the people that surround us. Do you realize how people affect you? And if you were surrounded by other people, everything would be different. So it's all very relative. Don't give such power to the people. We have to give that power to ourselves. We need to listen to ourselves. We need to love ourselves. When you realize, that  the only one that can truly make you happy, is you alone .... everything changes. What kind of relationship you have with yourself ... that's important. It's hard for me, when I see how someone puts his whole life in someone else's hands. How they  mistakenly think  that one person is  EVERYTHING. I  want to grab that person  by the shoulders, lift him, shake him hard and knock out that stupid way of thinking. No one has that power, you alone have it. And another thing that I personally find very important is .... that we should not adapt to people around us, yes, you do to some extent but I am thinking of a situations where you are surrounded by people who are very different from you and then you adjust yourself to them and then you are like them. And then you just attract more of those kind of  people. Be what you are. If you have an opinion, tell it. If you are an energetic person, who quickly gets excited by something, then show that. If something does not seem right to you, then speak about it. Of course, there are situations where you simply say: Ah hell, these people are not worthy of my real personality. This happens to me often .. sometimes you have to really choose which battles are worth fighting for. The best feeling in the world is, when you meet people who are just like you. I found that it's very important that the people around me are very similar to me.

I am here to create. To feel. To love. To live. To laugh.

With Love, Neja
Tukaj smo, da ustvarjamo. Da z besedami, slikami, kreacijami,  ... pokažemo, kaj čutimo. Da spregovorimo. Da naredimo zrcalno sliko emocijam, ki nas poganjajo. Zdi se mi, da imajo nekateri ta vrata takoj odprta. Instinktivno čutijo željo po ustvarjanju. Nekateri pa morajo malo močneje iskati, da najdejo ključ. Tukaj smo, da sebe poslušamo, ne pa vsakega, ki pride mimo, ko hodimo po poti življenja. Ne smemo dajati toliko poudarka ljudem, ki nas obdajajo. Se zavedate, kako ljudje vplivajo na vas? In če bi vas drugi ljudje obdajali, bi bilo vse drugače. Torej je vse zelo relativno. Zato  ne smemo podarjati take moči ljudem. Sebi jo moramo dati. Sebe moramo poslušati. Sebe moramo imeti radi. Ko dojameš, da je edini, ki te resnično lahko osreči, ti sam.... se vse spremeni. Kakšen odnos imaš sam s sabo... to šteje. Težko mi je, kadar vidim, kako nekdo celo svoje življenje postavi v roke nekoga drugega. Kako zmotno misli, da je tista oseba VSE. Tako osebo si želim zagrabiti za ramena, dvigniti, stresti in ji izbiti to neumno razmišljanje iz glave. Nihče nima te moči, ti sam jo imaš. In še ena stvar, ki se meni osebno zdi zelo pomembna je....da se ne smemo prilagoditi ljudem okoli sebe, do neke mere že ampak v mislih imam situacijo, ko te obdajajo ljudje, ki so precej drugačni od tebe in se jim potem prilagodiš in izpadeš še sam tak. In potem privlačiš samo še več takih ljudi. Bodi to, kar si. Če imaš mnenje, ga povej. Če si energična oseba, ki se hitro navduši nad vsem, potem pokaži to. Če se ti nekaj ne zdi prav, potem spregovori. Seveda so situacije, ko si preprosto rečeš: Ah k vragu, ti ljudje niso vredni moje prave osebnosti, ne da se mi. To se meni velikokrat dogaja..včasih moraš res izbrati, katere bitke je vredno bojevati. Najboljši občutek na svetu je, ko spoznaš sebi enake ljudi. Odkrila sem, da je zelo pomembno, da me obdajajo ljudje, ki so mi zelo podobni.

Tukaj sem, da ustvarjam. Da čutim. Da ljubim. Da živim. Da se smejim.

Z ljubeznijo, Neja