Me

četrtek, 29. avgust 2013

I smell Autumn

Summer is getting colder and the cold is coming through. I smell Autumn, endless scarfs, that you wrap and wrap, warm & sweet cappuccino, withdrawal from a cold to a warm, homy, enjoyable. Autumn is quiet, lively, beautiful. The new path starts in the Autumn. End of summer wanderings. Daydreams. Start ... The expectation of a fresh morning, sitting on a top with a book in your  lap, and you are grateful for peace, for all the beauty you see, for the warmth that Fall gives you, despite the cold. It gives you hope. I look forward to You in the Fall.

With Love, Neja
Poletje se hladi in mraz prodira skozi. Vonjam jesen,  neskončne šale, ki se ovijajo, topel & sladek kapučino, umik s hladnega na toplo, domače, prijetno. Jesen je tiha, burna, lepa. Nova pot se začne jeseni. Konec poletnih potepanj. Sanjarjenj. Začetek... Pričakovanje v svežem jutru, sediš na vrhu, s knjigo v naročju in si hvaležen za mir, za vse lepo kar vidiš, za toplino, ki ti jo daje jesen, kljub hladu. Daje ti upanje. Veselim se te, v jeseni.

Z ljubeznijo, Neja